Se webversjon

Ett overgrep i idretten er ett for mye!

Gjør det enkelt å si ifra!

For å kunne melde ifra om trakassering og overgrep er det viktig å vite hvor man skal si ifra. Det er også viktig at idrettslag viser at alle varsler er velkomne. Her er noen gode råd til hva dere kan gjøre.
Les mer
 

Gjør retningslinjene kjent!

Retningslinjene mot trakassering og overgrep er et viktig verktøy for at alle skal vite hva som ikke er greit og hva det kan varsles om.
Les mer om forslag til tiltak

Vær klare for å håndtere varsler!

Her er råd om viktig grep ledelsen i idrettslaget kan gjennomføre for å vite at dere er klare om et varsel skulle komme inn.
Les mer om håndtering av varsler
Norges idrettsforbund og olympiske
og paralympiske komité

Besøksadresse: Sognsveien 73, 0854 Oslo

Postadresse: 0840 Oslo