Se webversjon

Bedre Klubb: NIF lanserer gratis utviklingsverktøy for alle klubber

Driver idrettslaget ditt forsvarlig? Håndterer idrettslaget økonomiske og administrative oppgaver på best mulig måte? Dette er spørsmål klubber rundt omkring i landet nå kan få et enkelt svar på ved å gjennomføre utviklingsverktøyet Bedre Klubb.

- Bedre Klubb er et nyutviklet verktøy som hjelper idrettslag med å avdekke svakheter, men også kartlegge styrker i idrettslaget. Bedre Klubb er et utviklingsverktøy som er laget av Norges idrettsforbund som gjør det lettere å drive og utvikle idrettslag. Verktøyet er bygget opp som en spørreundersøkelse hvor idrettslagene skal svare på spørsmål innenfor følgende syv grunnleggende organisasjonsområder:

• Årsmøtet
• Lovnorm
• Medlemssystemer
• Regnskapsbestemmelser
• Tillitsverv
• Politiattestansvarlig
• Barneidrettsansvarlig


- Hvorfor er det behov for utviklingsverktøyet Bedre Klubb?
- Vi vet at mange påtar seg styreverv uten å vite hvilke krav som stilles til idrettslag. Bedre Klubb gjør det raskere og lettere å få styrene i idrettslagene til å fungere bra, sier Åsmund Sæbøe, rådgiver kompetanseutvikling i Norges idrettsforbund.


Les mer om Bedre Klubb og kom igang nå!

Alt klart for høstens dugnader!

Høsten er snart her og det er dugnadstid. I samvirket Idrettsdugnad er alt klart for høstens mange dugnader. Selv om vi hjelper idrettslag med dugnader året rundt, så er høsten den perioden i løpet av året det er mest trykk, sier daglig leder i Idrettsdugnad, Even Nicolaisen. Idrettsdugnad har nå holdt dugnader i over 2 år og det kommer stadig vekk nye medlemmer til samvirket.

Høstens dugnad kan bestilles direkte på nettsiden til samvirket, eller ved å ta kontakt med Even på telefon: 92813850, eller e-post: post@idrettsdugnad.no

Bestill produkter fra Idrettsdugnad
 

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

 
Besøksadresse
Sognsveien 73, 0854 Oslo

Postadresse
0840 Oslo

Tlf: + 47 21 02 90 00
E-post: nif-post@idrettsforbundet.no