NIF har laget samleside om koronasituasjonen

For at det skal være enklere for alle organisasjonsledd i norsk idrett å holde seg fortløpende orientert om koronasituasjonen har Norges idrettsforbund laget en samleside som oppdateres jevnlig.


Siden inneholder informasjon om:

- Juridiske konsekvenser
- Økonomiske konsekvenser
- Årsmøte og ting
- Spørsmål og svar
- Oversikt over hvem som kan svare på hva
- Aktuelle saker

Gå til samlesiden
 
 

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

 
Besøksadresse
Sognsveien 73, 0854 Oslo

Postadresse
0840 Oslo

Tlf: + 47 21 02 90 00
E-post: nif-post@idrettsforbundet.no