Se webversjon


NIFs anbefaling til utøvelse av idrettsaktivitet

Norges idrettsforbund støtter opp under helsemyndighetenes arbeid for å hindre spredning av Covid-19-viruset. Det har helt eksplisitt vært kommunisert at organisert idrett ikke skal forekomme. Samtidig har det vært gitt retningslinjer for fysisk aktivitet som har vært tolket svært forskjellig fra kommune til kommune.

Intensjonen bak Helsedirektoratets veileder og NIFs fellesidrettslige anbefalinger er å hindre smitte. Disse må anses som minimumsbegrensninger, et minste sett retningslinjer som skal følges. Imidlertid vil det for mange idretters vedkommende være hensyn som tilsier at retningslinjene skal være strengere, ikke minst knyttet til aktivitet innendørs.


Les anbefalingene her
 

Trygg utenfor trening - Hvordan ta vare på barna i koronasituasjonen?

I samarbeid med Redd Barna gir Idrettsforbundet råd til trenere, ledere og foreldre i idretten om hvordan de kan snakke med barn om koronaviruset, og hva de skal gjøre hvis de vet eller mistenker at barn/unge har det vanskelig hjemme.

Stenging av fritidstilbud, skoler og barnehager går ut over barna. De kan være ensomme fordi de ikke får være sammen med andre barn, eller bekymret og redde av det de hører om koronaviruset. De barna som i utgangspunktet ikke har det trygt i eget hjem er særlig utsatt når de ikke lenger har kontakt med trygge voksenpersoner som treneren eller andre foreldre.

Les våre råd
 
 

Idrettens support

Ta kontakt med NIF Digital Support dersom dere trenger teknisk hjelp. Support treffes på tlf. 21029090 i åpningstiden mandag - torsdag kl. 08.00 - 19.00 og fredag kl. 08.00 - 15.30, eller på e-post support@idrettsforbundet.no
Kontakt support
 
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Besøksadresse: Sognsveien 73, 0854 Oslo

Postadresse: 0840 Oslo